Despre TweetDeck (SwampBlog Post)

0
880

Dup? p?rerea mea, TweetDeck este cea mai tare aplica?ie pentru Twitter. Îmi place foarte mult c? îl pot structura pe coloane ?i nu sunt nevoit s? m? chinui s? citesc sau s? îmi g?sesc men?iunile. Deasemenea ?i c?utarea unui hash-tag sau a unui cuvânt se face într-o coloan? separat. Orice link dat de tine în aceast? aplica?ie î?i este automat f?cut scurt de serviciul setat de tine (eu folosesc bit.ly, deoarece stocheaz? link-urile scurte pe care acesta le creeaz?) Orice poz? este automat urcat? prin intermediul serviciului twitpic.com

M? avantajeaz? foarte mult pentru c? este disponibil ?i pentru iPhone în aceia?i form?. Versiunea 0.31.3 vine cu câteva func?ii foarte utile de care TweetDeck-ul nu a beneficiat pân? acuma: este vorba de scurt?turi (combina?ii de taste) care îndeplinesc anumite func?ii:

Pentru coloanele “All Friends”, “Mentions” ?i orice alt grup ce are leg?tur? cu Twitter.

A (Reply), S (ReTweet), D (Direct Message), F (Favourite).

Pentru coloana “Direct Messages”

A (Direct Message), S (Delete).

Pentru coloana “Facebook”

A (Comment), S (Like/Unlike), D (Write on Wall).

Alte taste:

Tasta C deschide editorul de mesaj, iar tasta Space afi?eaz? scurt?turile de pe tastatur?, în func?ie de zona în care ne afl?m (Heads-Up Display).

Alte func?ionalit??i noi:

1. Acum avem posibilitatea s? ad?ug?m un grup în care sunt afi?a?i doar followerii noi, având la îndemân? op?iuni de Add to Group, UnFollow ?i Block. Pentru mine, dar ?i pentru al?i utilizatori ce folosesc AutoFollow, acest grup este de aur.
2. Toate tweet-urile care vin în balonul de avertizare din partea dreapt?, au acuma op?iunea de a r?spunde la ele direct de pe ecran, de a trimite RT sau de a trimite DM persoanei respective. Pentru a nu se înc?rca desktopul de aceste tweet-uri, exist? butoane de stânga ?i de dreapta pentru a citii tweet-urile anterioare ?i urm?toare.
3. Men?iunile sunt mult mai bine eviden?iate, chiar dac? se num?r? printre tweet-uri ele î?i vor ap?rea separat la fel ca la pasul 2.

Descarca TweetDeck

Via: SwampBlog

?????????? ?????? ????????????? ???? ????? ?????? ???? ?????

?????????? ???????? ????? ????читать чужую переписку вконтакте программой pagehackнакрутка лайков вконтакте программапрограмма для взлома страницы вконтакте бесплатновзять кредит онлайн на qiwikumarhane oyunlar? oynamerit royal hotel casino

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here